kimhuy
 
Thích Muốn
0 yêu thích
0 muốn mua

Toply khăn giấy ăn 50 tờ 1 lớp

Hãng sản xuất:

Toply khăn giấy ăn 50 tờ 1 lớp

LIÊN HỆ
-
+

Toply khăn giấy ăn 50 tờ 1 lớp

* Details  
Phân cấp Dòng phổ thông
Số tờ 50
Chiều rộng 300
Chiều dài 330
Số lớp 1
Số cuộn/lốc 1
Số lốc/thùng 48