kimhuy
 
Thích Muốn
0 yêu thích
0 muốn mua

Khăn giấy lau tay Livi Eco K20 20x20cm, 1 lớp, 100 tờ

Khăn giấy lau tay Livi Eco K20 20x20cm, 1 lớp, 100 tờ

LIÊN HỆ
-
+

Khăn giấy lau tay Livi Eco K20 20x20cm, 1 lớp, 100 tờ

* Details  
Phân cấp Dòng phổ thông
Số tờ 100
Chiều rộng 200
Chiều dài 200
Số lớp 1
Số cuộn/lốc 1
Số lốc/thùng 60